Menu
Icon

Wastong paggamit ng Legume Inoculant 268.33 KB 69 downloads

Ano ang legume inoculant? Ang legume inoculant ay isang uri ng preparasyong biyolohikal...
Icon

Mga hakbang sa pagkuha ng lupang ipapasuri 400.58 KB 169 downloads

Ang lupa ay nagtataglay ng mga elementong nagsisilbing pagkain ng halaman. Subalit...
Icon

Makabagong paraan ng paggawa ng kompos mula sa dayami 297.62 KB 94 downloads

Ano ang kompos? Ang kompos ay isang uri ng  pataba (organic fertilizer) na nagmula...
Icon

How to use Legume Inoculants 109.04 KB 89 downloads

Importance Legume inoculants are biologically prepared materials in compounded soil...
Icon

How to collect soil samples for analysis? 455.17 KB 906 downloads

The soil contains nutrient elements in varying amounts. These elements usually become...
Icon

Vermitea Brewer 647.26 KB 83 downloads

...